ELS JOCS DE TAULA COM A EINA PEDAGÒGICA.

   L'ésser humà neix jugant. Des del mateix moment en què obrim els ulls mostrem interès per tot allò que ens envolta, tenim la necessitat d'interaccionar amb el nostre entorn i fem servir els sentits, a través del joc, per adquirir coneixements.

 

  A mesura que creixem la modalitat de joc es torna més complexa; intervenen cada cop més factors com ara la memòria, la concentració, la capacitat d'abstracció, la imaginació, etc. Aquesta complexitat esdevé indispensable pel desenvolupament cognitiu de la persona.

 

  Un cop tenim la capacitat d'entendre unes regles i de memoritzar el mecanisme d'un joc ja podem jugar al que coneixem com a jocs de taula, terme general que recull tots aquells jocs que s'acostumen a jugar al voltant d'una taula. 

 

   Els jocs han estat presents a la història de la humanitat des de fa milers d'anys, evolucionant i reinventant-se fins l'actualitat.  Tenim constància de l'existència dels primers jocs de taula per les figures i peces trobades a jaciments amb més de 5.000 anys d'antiguitat.

Leer más 2 comentarios

ELS PERILLS DE LES PLANTILLES DE CAL·LIGRAFIA ON-LINE.

  Qui no ha fet de petit algun quadern de reforç -o repàs- durant l'estiu?  Les vacances són temps de gaudi i esbarjo, però també en molts casos ho són de deures i reforç. 


  Però compte amb què donem als nostres fills. No entraré a polemitzar sobre la conveniència o no dels quaderns d’estiu, però sí sobre el perill i la ineficàcia d’algun d’ells, en aquest cas els de cal·ligrafia i, en més en concret, els de cal·ligrafia on-line.

 

  Si un nen fa mala lletra primer de tot s'ha de conèixer el motiu. A l'hora de donar pautes de cal·ligrafia als nens un altre factor molt important a tenir en compte és la seva edat. Evidentment no tindrà el mateix domini de l'escriptura un nen de 7 anys que un de 9.


  Un nen que tingui dificultats per executar el traç es veurà frustrat davant la incapacitat d'executar una còpia cal·ligràfica segons un model donat. Si el nen té una dificultat grafomotriu, per molt que li fem copiar lletres i frases continuarà amb la mateixa dificultat, podent provocar una aversió vers l'escriptura degut a l'esforç que aquesta li suposa.


Leer más 0 comentarios

LA GRAFOANÀLISI: UN VALOR AFEGIT PER LES EMPRESES.


Article original publicat al diari La Torre (Terrassa) - juny 2015.

  Cada vegada són més els organismes, les multinacionals i les empreses en general que confien en la prova grafològica com a eina vàlida i eficaç per a la selecció de personal.

 

  A Europa, aquesta disciplina compta amb un gran reconeixement i experiència pràctica. França, per exemple, inclou la prova escrita a més del 90% de les empreses de selecció de personal. Alemanya i Itàlia són pioners en Grafologia universitària. I als EUA cada departament d'Estat té el seu propi gabinet grafològic.

 

  A Espanya, en canvi, a aquesta disciplina li manca encara molt camí per recòrrer. Tot i que la grafologia aplicada a l'empresa té els seus orígens als anys 60, quan el professor Augusto Vels -creador de l'Escola Espanyola de Grafologia- començà a aplicar la prova escrita per a la selecció de personal, avui dia encara trobem moltes empreses nacionals reticents a la pràctica d'aquest tipus de prova.


  Concretament a Terrassa, un sondeig telefònic ha donat com a resultat que la gran majoria d'empreses de selecció de personal rebutgen categòricament la prova escrita.

 

Leer más 0 comentarios

LA PERÍCIA CAL·LIGRÀFICA JUDICIAL

  La perícia cal·ligràfica identifica l'autoria d'un escrit dictaminant prèviament la veracitat o no del mateix, és a dir, ens dirà si un escrit pot ser o no atribuïble a un individu en concret.

 

  Es tracta d'una ciència que compta amb segles de pràctica professional -on una de les primeres referències data de l'any 539 a.C., a l'època de l'emperador Justinià- pèro que està en constant evolució, adaptant-se en tot moment a les noves tecnologies i tècniques de falsificació de documents.

 

  La perícia cal·ligràfica judicial forma part de les ciències forenses i la funció del pèrit és la d'assessorar al Jutge o Magistrat mitjançant un dictamen pericial sobre l'autentificació dels documents. Aquest dictamen o informe pericial és un document on es plasma l'opinió professional del pèrit sobre un fet o una matèria determinada, i haurà d'estar fonamentat i raonat mitjançant l'aplicació de coneixements tècnics i d'una metodologia adequada al cas concret.

 

Leer más 0 comentarios

LA GRAFOANÀLISI APLICADA ALS RECURSOS HUMANS.

       

      Cada vegada són més les empreses que fan servir la prova grafològica com a prova complementària per a la selecció de personal. L'exàmen grafològic del candidat ofereix al seleccionador un perfil complet de les seves competències, així com de la seva ideoneïtat per al lloc de treball.

 

 

         Entre els avantatges d'aquesta prova trobem:

  • la rapidesa,
  • la senzillesa,
  • que el grafoanalista no necessita tenir davant a la persona avaluada, i
  • que es tracta d'una prova que no pot ser preparada, com pot passar amb els tests psicotècnics o l'entrevista personal, ja que trobem un nombre considerable de manuals amb consells i ajuda per realitzar els tests o respondre a les preguntes i comportar-se davant l'entrevistador.

       A la prova grafològica, al contrari, per molt que el candidat intenti respectar les premisses bàsiques pel que fa a l'organització de l'escrit, no podrà mai falsejar la seva pròpia escriptura.


           Amb una pàgina és suficient per a fer una anàlisis grafològica per selecció de personal. Amb la grafoanàlisi es fan servir quadres de valoració estadístics i es valoren prop de 300 paràmetres gràfics.

Leer más 0 comentarios

EDUCACIÓ I REEDUCACIÓ GRAFOESCRIPTURAL

  Què es l'educació de l'escriptura?

 

  L'educació de l'escriptura és un conjunt de tècniques adreçades a la consolidació de la grafomotricitat i a l'aprenentatge del model de lletra de pal i lletra cursiva.

 

  Aquestes tècniques s'inicien a l'etapa d'Educació Infantil mitjançant una metodologia específica en funció de l'edat. Primer de tot es treballa el moviment i l'orientació espacial. A mida que avancem en edat s'introdueix el ritme; la postura i la prensió de l'útil escriptor; la posició del paper; el punt d'inici, la direcció i el punt final de les lletres; la gestió de l'espai -marges-; la regularitat entre lletres; la grandària i longitud de cada lletra; i la direccionalitat de l'escriptura, essencial per executar les unions correctament.

 

Leer más 0 comentarios

LA DISGRAFIA

   Què es la disgrafia?

        

  Actualment no hi ha unanimitat de criteris respecte a la definició de disgrafia i les seves característiques, i sovint es confon amb la disortografia i inclús la dislèxia.

 

  Molts professionals es basen en el concepte establert pel DSM-IV-TR (manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals de l'Associació Psiquiàtrica Americana), que parla de la “discrepància entre les capacitats d’escriure i l’edat, que causa una interferència amb les activitats de la vida quotidiana per a les quals es requereix l’escriptura”. Aquest manual va ser revisat i modificat pel DSM-5, que agrupa tots els trastorns específics de l’aprenentatge amb una única nomenclatura de Trastorn d’Aprenentatge Específic, i on si bé manté les dificultats per a la redacció o l’expressió escrita, continua sense fer cap al·lusió expressa als problemes de cal·ligrafia i d’ortografia. Val a dir que ambdós manuals han estat motiu de crítica per gran part del col·lectiu científic a nivell internacional.

Leer más 0 comentarios