Serveis de Perícia Cal·ligràfica Judicial

  La perícia cal·ligràfica judicial determina l'autoria d'un escrit, dictaminant prèviament la veracitat o no del mateix. El pèrit cal·lígraf pot actuar davant dels Tribunals de Justícia com a pèrit de part o com a pèrit designat judicialment.

  Generalment el pèrit actua en casos de falsificacions de signatures i escrits. Però la seva tasca no es limita només a determinar o descartar una possible falsificació, els supòsits en els quals resulta fonamental la intervenció d'un pèrit cal·lígraf judicial són:

  • Determinació de l'autor d'un escrit o signatura: signatures en xecs, contractes, lletres de canvi, quitances, documents comptables.
  • Anonimografia: determinació de l'autoria d'un anònim.
  • Imitació de l'escriptura d'una altra persona.
  • Dissimulació de la pròpia escriptura.
  • Adulteració de documents amb esmenes, modificacions i afegits.

  • Superposicions i interpolacions de xifres, lletres, paraules i signatures.
  • Alteracions informatitzades de textos i signatures.
  • Escriptura mural (pintades i graffitis vandàlics): identificació de l'autor o del seu perfil.

  • Processos matrimonials: anàlisi de notes, dubtes en la signatura d'un conveni privat de separació.

  • Testaments: anàlisi de testaments hològrafs.