LA GRAFOANÀLISI APLICADA ALS RECURSOS HUMANS.

       

      Cada vegada són més les empreses que fan servir la prova grafològica com a prova complementària per a la selecció de personal. L'exàmen grafològic del candidat ofereix al seleccionador un perfil complet de les seves competències, així com de la seva ideoneïtat per al lloc de treball.

 

 

         Entre els avantatges d'aquesta prova trobem:

  • la rapidesa,
  • la senzillesa,
  • que el grafoanalista no necessita tenir davant a la persona avaluada, i
  • que es tracta d'una prova que no pot ser preparada, com pot passar amb els tests psicotècnics o l'entrevista personal, ja que trobem un nombre considerable de manuals amb consells i ajuda per realitzar els tests o respondre a les preguntes i comportar-se davant l'entrevistador.

       A la prova grafològica, al contrari, per molt que el candidat intenti respectar les premisses bàsiques pel que fa a l'organització de l'escrit, no podrà mai falsejar la seva pròpia escriptura.


           Amb una pàgina és suficient per a fer una anàlisis grafològica per selecció de personal. Amb la grafoanàlisi es fan servir quadres de valoració estadístics i es valoren prop de 300 paràmetres gràfics.

         La grafoanàlisi aplicada als RR.HH. s'ha de dur a terme respectant sempre unes garanties de confidencialitat absolutes i sense entrar mai a l'esfera íntima i personal del candidat.


           Amb la prova escrita s'obté una visió de conjunt del candidat, aportant dades sobre el seu temperament, el seu caràcter i la seva personalitat. Així doncs obtindrem informació relativa a: la iniciativa, l'organització, la planificació, la capacitat d'adaptació i de flexibilitat, la integració, l'empatia, la sociabilitat, la memòria, la comprensió, la força de voluntat, la resistència a l'estrès, l'honestedat, l'eficiència, la seguretat personal, el pensament analític, la motivació d'equips, etc.; o si es tracta d'una persona nerviosa, optimista, competitiva, xarlatana, creativa, ambiciosa, perseverant, detallista, analítica, etc., podent així preveure quina serà la seva reacció davant una circumstància laboral determinada.

           La importància de conèixer el lloc per al qual es fa la selecció de personal radica en les diferents competències intervinents en cada procés. Així per exemple un perfil on destaqui la calma i la constància seria recomanat per a tasques de tipus administratius o comptables, mentre que un altre on destaqui la sociabilitat i la sensibilitat interpersonal seria més adient per un lloc comercial.


          El procés de selecció mitjançant prova grafològica consta de tres fases: una primera fase on es classifiquen els candidats en tres grups

  •   A, aconsellables, aquells que reuneixen les millors condicions,
  •       B, no aconsellables, però que també reuneixen algunes condicions, i
  •     C, descartats, que seran els no aptes i que generalment solen ser aquells que indiquen gran dificultat d'adaptació.

          Una segona fase on s'analitzen els candidats del grup A, que és el que s'anomena estudi caracteriològic o estudi del perfil de la personalitat del candidat; i una darrera fase d'estudi de competències, per aprofundir en les aptituds i predisposicions professionals dels candidats.

 

             A l'informe es destacaran les característiques de la personalitat del candidat així com les seves competències. El grafoanalista conclourà l'informe determinant si segons el resultat de la prova escrita es considera al candidat apte o no apte per al lloc de treball per al qual es realitza la selecció.

 

          La figura del grafoanalista no només pot intervenir a la selecció de personal, sinó també en el cas de promocions internes, creació de nous equips de treball i orientació professional.

 

 

Maite Jiménez

Grafoanalista consultor en Direcció de Recursos Humans

Escribir comentario

Comentarios: 0

                                                Inici                                                   Inicio

 

                                                    Serveis                                             Servicios

 

                                                    Contacte                                           Contacto

c/ Ireneu 1 - 08224 - Terrassa

Tel. 630 141 318