Nom comercial: OBBAL

Domicili social: c/Ireneu, 1 - 08221 - Terrassa (Barcelona)

Telèfon: 630 141 318

e-mail: grafologia@obbal.com

 

L'accés i/o ús de www.obbal.com atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des del moment de l'accés i/o ús, la política de privacitat i condicions d'ús aquí descrites. Aquestes condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d'obligat compliment.

 

Tota persona que accedeixi a www.obbal.com assumeix el paper d'USUARI, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí descrites, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació.

 

OBBAL es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat, així com qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer a www.obbal.com, d'acord al seu propi criteri o motivat per un canvi a la legislació vigent, sense que existeixi obligació de preavisar o de posar en coneixement dels USUARIS aquests obligacions, ententent-se com suficient amb la publicació a www.obbal.com.

 

Queda prohibida la reproducció total o parcial, excepte per a ús privat, la descàrrega del contingut a qualsevol suport, la distribució o la cessió del contingut de www.obbal.com sense expresssa autorització escrita per part d'OBBAL.

 

www.obbal.com pot fer servir cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de l'USUARI) per a portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. En cap cas es faran servir cookies per a la recollida d'informació de caràcter personal de l'USUARI. Qualsevol USUARI pot impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur configurant el navegador del seu ordinador. Obbal no es responsabilitza del fet que la desactivació de les cookies impedeixi el bon funcionament de www.obbal.com.

 

 

 

 

 

                                                Inici                                                   Inicio

 

                                                    Serveis                                             Servicios

 

                                                    Contacte                                           Contacto

c/ Ireneu 1 - 08224 - Terrassa

Tel. 630 141 318