Serveis d'Educació i Reeducació de l'escriptura.


Som l'únic despatx del Vallès Occidetal amb titulació universitària especialitzada exclusivament en Educació i Reeducació de l'escriptura. Som especialistes en disgrafia i dificultats de l'escriptura. Treballem amb un ampli coneixement de l'escriptura i les seves alteracions, la qual cosa ens permet detectar i conèixer el motiu de l'alteració grafoescriptural i corregir les desviacions de manera individualitzada, reforçant aquelles àrees on l'escriptura presenta alguna dificultat.

 

Les principals manifestacions de les alteracions de l'escriptura són l'escassa llegibilitat, la dificultat a l'hora de reproduir les lletres, la dificultat per mantenir la línia recta, l'omissió dels marges, les alteracions de grandària i forma, i la lentitud en l'execució de l'escriptura, entre d'altres, que poden venir acompanyats per dolors al braç o a la mà.

 

Realitzem sempre una avaluació prèvia de l'escriptura i del nivell grafomotriu per tal de determinar el grau de la dificultat o alteració grafoescriptural i personalitzar les sessions de reeducació, on s'alternen exercicis grafoescripturals amb treballs per exercitar la motricitat fina, la memòria, la lateralitat, l'orientació espacial, la correcció postural, etc., en funció de cada cas concret.

 

 

Les causes de les dificultats a l'escriptura són diverses, per això les nostres sessions són totalment personalitzades i tenen com objectiu el correcte desenvolupament grafomotriu, per tal d'assolir el domini en l'execució del traç, amb una escriptura fluïda i una velocitat adequada, i una prensió de l'útil escriptor i una postura del full i del cos correctes.

 

Els nostres serveis estan adreçats a particulars, escoles i centres educatius:

 

 

  • Serveis per a particulars (nens i adults): educació i reeducació de l'escriptura; grafomotricitat; avaluació i prevenció de les dificultats escripturals; i, assessorament en tots els temes relacionats amb les dificultats de l'escriptura, amb sessions personalitzades i individualitzades en funció de cada cas.

 

  • Serveis per a escoles i centres educatius: sistemes de prevenció, avaluació i tractament de les dificultats escripturals com a trastorn específic de l'aprenentatge; sistemes d'avaluació del nivell grafoescriptural dels alumnes; servei de consultoria i assessorament en educació i reeducació grafoescriptural; i, serveis de formació al professorat i personal docent amb una metodologia especialitzada en l'educació de l'escriptura a l'etapa d'Educació Infantil, i la prevenció i intervenció de les dificultats associades al procés d'aprenentage de l'escriptura a l'etapa d'Educació Primària.

 

Si vols més informació sobre els nostres serveis d'Educació i Reeducació de l'escriptura, pots realitzar les teves consultes mitjançant nostra adreça d'e-mail reeducacio@obbal.com, o bé a través del telèfon que trobaràs a peu de pàgina.

                                                Inici                                                   Inicio

 

                                                    Serveis                                             Servicios

 

                                                    Contacte                                           Contacto

c/ Ireneu 1 - 08224 - Terrassa

Tel. 630 141 318