Serveis de Grafoanàlisi.


A diferència de la Grafologia, la Grafoanàlisi interpreta la personalitat del subjecte a través de la seva escriptura manuscrita utilitzant una metodologia científica, amb la puntuació dels paràmetres gràfics per a l'obtenció percentil de la predominant de temperament.

 

  En aquesta especialitat  trobaràs els següents serveis:

 

  • Selecció de personal: mitjançant una prova escrita determinem la idoneïtat del candidat/a per al lloc de treball al qual es presenta.

 

  • Recursos Humans: realitzem un estudi del potencial professional del personal de l'empresa i/o de la seva compatibilitat amb la resta de l'equip, i analitzem la viabilitat d'una possible promoció, mobilitat funcional, o creació d'un nou equip de treball.

 

  • Orientació d'estudis: analitzem l'escriptura de l'alumne per a determinar la branca d'estudis on destaca el seu potencial i d'aquesta manera poder orientar-lo sobre quines serien les opcions d'estudi més idònies d'acord al seu perfil.

 

  • Orientació professional: analitzant l'escriptura del subjecte elaborem un informe determinant les seves competències i la vessant professional que més s'adapta al seu perfil.

 

  • Informe de competències professionals: elaborem informes grafològics per adjuntar al currículum vitae de totes aquelles persones que es trobin a la recerca d'una feina i que vulguin destacar les seves competències professionals com a carta de presentació.

 

  • Perfil de personalitat: realitzem estudis de personalitat a través de mostres d'escriptura manuscrita analitzant el caràcter, l'intel·lecte i l'afectivitat, entre d'altres.

 

  • Grafonanàlisi forense: redactem informes pericials grafològics, vàlids com a prova en procediments judicials.

 

  • Assessorament en publicitat: l'ús d'una tipografia correcta en publicitat és de suma importància per l'èxit de la campanya publicitària. Assessorem en l'elecció de la tipografia més idònia en funció de la seva finalitat (pàgines web, flyers, imatge corporativa, etc.).

Si vols més informació sobre els nostres serveis de Grafoanàlisi, pots realitzar les teves consultes mitjançant la nostra adreça d'e-mail grafoanalisi@obbal.com, o bé a través del telèfon que trobaràs a peu de pàgina.

                                                Inici                                                   Inicio

 

                                                    Serveis                                             Servicios

 

                                                    Contacte                                           Contacto

c/ Ireneu 1 - 08224 - Terrassa

Tel. 630 141 318