La nostra feina està avalada per una formació universitària especialitzada. Tots els títols són expedits per la Universitat Autònoma de Barcelona i inclouen els ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), vàlids a tota Europa:

 
  • Diplomatura de Postgrau en Perícia Cal·ligràfica Judicial, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüística Forense.
  • Diplomatura de Postgrau en Grafoanalista Forense - Peritatge Grafopsicològic. Grafonàlisi, Grafopatologia i Tests Projectius-Gràfics.
  • Diplomatura de Postgrau en Grafopsicòleg en Orientació Familiar i Professional: Grafoanalista formador del professorat en tècniques gràfiques i Reeducació Grafoescriptural i Grafoanalista consultor en Direcció de Recursos Humans.
  • Màster en Grafoanàlisi Europea. Especialitat: Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense.
  • Programa Superior de Grafoanalista Consultor de Formació i Reeducació Grafoescriptural. Grafoanalista Reeducador de l'Escriptura. Titulació d'expert universitari.
  • Curs en Llengua Escrita: Dislèxia, Disortografia i Disgrafia.

 

Som membres de l'Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC) - alhora membre de l'ADEG, Associació Deontològica Europea de Grafologia-, i de l'Associació Professional de Pèrits Cal·lígrafs de Catalunya, ambudes vinculades per acord de col·laboració amb el Màster en Grafoanálisi Europea i el Màster en Criminalística de la UAB per mediació de l'Institut de Ciències del Grafisme – Consell Institucional de Professors i Directors de Laboratoris de Ciències Forenses i Coordinació de Criminalistes i Pèrits Judicials de les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya.

                                                Inici                                                   Inicio

 

                                                    Serveis                                             Servicios

 

                                                    Contacte                                           Contacto

c/ Ireneu 1 - 08224 - Terrassa

Tel. 630 141 318